webinar register page

Rol van placebo-effect in de zorg: Catharina Pijls Lezing 2020
De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren krijgen in de reguliere zorg nog maar mondjesmaat systematisch aandacht. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de reguliere zorg kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen zoals risico’s of bijwerkingen kunnen verminderen. In deze lezing zal de rol van het placebo-effect als sleutel voor het behandelsucces uiteen worden gezet. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan de rol van psychologische leerprocessen om direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Nov 19, 2020 08:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Studium Generale.